Jste zde: Titulní stránka O regionu Lidová architektura Usedlosti Rolnická usedlost čp. 19, Kaňovice

Rolnická usedlost čp. 19, Kaňovice

Hrabinovu usedlost v Kaňovicích tvoří obytný dům, chlévy, malý sklep a samostatně stojící patrová komora. V minulosti se na pozemku nacházela také stodola, ta se však do dnešních dnů nedochovala.

Obytné stavení bylo založenu roku 1788 a od roku 1995 je zapsáno na Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek, komora z roku 1796 se na tomto seznamu nachází od roku 1958. Po úmrtí posledního trvale žijícího obyvatele domu Aloise Dudy přezdívaného „Hrabina“ (*1902 †1975) dům pomalu chátral. V roce 2005 odkoupila usedlost obec Kaňovice, došlo k její postupné rekonstrukci a dnes objekty slouží jako muzeum i centrum kulturního a společenského dění.

Zima 1980 1980

Hrabinova usedlost v roce 1980

Chlévy a obytný dům jsou na pozemku uspořádány paralelně, samostatně stojící komora se nachází u vjezdu do dvora.
Orientace domu je štítová, typická pro většinu staveb na Zálesí. Stavení je trojdílného typu. Ve vstupní síni se nachází černá kuchyně, která je od vlastní síně oddělena krátkou stěnou. Po levé straně je vchod do jizby a napravo leží komora, která před vybudováním samostatných stájí pravděpodobně sloužila jako chlév. Interiér jizby je dnes upraven pro pořádání kulturních aktivit, v minulosti se zde však nacházelo běžné vybavení, jakým byla postel, truhla či stůl s lavicí. Vedle pece byla v místnosti také kachlová kamna, ta však byla po smrti původního majitele zničena. Podlaha v jizbě je dřevěná, v síni a komoře je pak tvořena pouze udusanou hlínou. Stropy v objektu jsou původní trámové.

Půdorys

Dům je postaven z nepálených cihel, vepřovic, na hliněnou maltu. Omítky jsou hliněné olíčené vápnem, zvenku má dům podrovnávku v modré barvě. Sedlová střecha je krytá původní betonovou krytinou, která nahradila slaměné došky.
V roce 2007 prošly rozsáhlou rekonstrukcí stáje a chlévy. Část střechy a stropu byla propadlá a bylo nutné znovu vyzdít také některé stěny. Dnes je objekt využíván např. pro prezentaci nejrůznějších rukodělných technik, jakými jsou pletení košů či výroba březových metel.

'Ocenění
Při obnově statku i komory byla snaha o dodržení původních materiálů. V roce 2011 získala rolnická usedlost č.p. 19 ocenění "Výjimečná hliněná architektura v Evropě" v rámci projektu Evropské unie Terra Inkognita, zabývajícím se uchováním, propagací a rozvojem hliněné architektury v Evropě.

V roce 2013 byl soubor staveb doplněn o opravenou sušírnu ovoce.

Usedlost po rekonstrukci

Hrabinova usedlost po celkové rekonstrukci, 2011

1943

Pohled ze dvora, 1943

2011

Pohled ze dvora, 2011

Chlév 2007

Chlévy a dvůr před rekonstrukcí

Chlév 2013

Zrekonstruované chlévy, 2013

Interiér jizby

Interiér jizby

Deska


Děkujeme starostovi obce Kaňovice panu Jířímu Miklovi za poskytnuté infrormace a fotografie. Více o rolnické usedlosti a probíhajících událostech naleznete na stránkách www.kanovice.cz.

Literatura:
Kurial, A.: Katalog lidové architektury, část 1., okres Gottwaldov. Brno 1978.
Voštová, I.: Kaňovice, okres Zlín: 650 let: 1362-2012. Luhačovice 2012.

V tomto roce nás podpořili:

Všem sponzorům moc děkujeme.

Aerohosting.cz

 

Aerohosting

Městys Pozlovice

 

Pozlovice

Obec Provodov

 

Provodov

Město Luhačovice

 

Luhačovice

Vingo.cz

 

Vingo

Nadace Synot

 

Synot

Matex

 

Matex

Teiko

 

Teiko